Green Shipping Waddenzee

Werelderfgoed als inspirator voor duurzame scheepvaart op de Waddenzee
Image

Ambities

Het Programma Green Shipping Waddenzee wil een positieve stimulans geven aan het:

  • Versnellen van innovaties op het gebied van CO2-neutrale en fossielvrije scheepvaart voor de Waddenvloot;
  • Ontwikkelen van (haven) faciliteiten voor emissiearme en energie neutrale infrastructuur;
  • Kennis vergaren en delen.

Havenbedrijven, scheepsbouwers, scheepseigenaren, toeleveranciers, kennisinstellingen en overheidspartijen willen in het Programma Green Shipping Waddenzee onder coördinatie van Vereniging FME, vooroplopen en een inspirerende voorbeeldrol vervullen voor schone en fossielvrije maritieme activiteiten in het Waddenzeegebied. De ambitie van 60% reductie van de uitstoot van CO2 van de scheepvaart kan alleen gehaald worden als een groot deel van de waddenvloot fossielvrij gaat varen.

Behalen van klimaatdoelstellingen

Schepen die fossiel aangedreven op de Waddenzee varen, stoten CO2 uit en dit heeft impact op het klimaat. De Waddenzee heeft wereldwijd unieke geologische en ecologische waarde en staat zodoende op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Vanwege de unieke kenmerken van de Waddenzee zouden de schepen die er varen juist een voortrekkersrol moeten vervullen in verduurzaming van de scheepvaart. De Waddenzeehavens willen met een gezamenlijk gedragen Programma Green Shipping Waddenzee scheepseigenaren graag faciliteren om versneld tot een CO2-vrije Waddenvloot te komen. Door schepen fossielvrij te maken belasten zij de Waddenzee minder en dragen zij bij aan het behalen van (inter)nationale klimaatdoelstellingen.

Projecten

Het Programma Green Shipping Waddenzee richt zich op het ontwikkelen en testen van innovatieve technologie voor emissie- en fossielvrije schepen. Het gaat hier om nieuw- en ombouw van de Waddenvloot en de ontwikkeling van duurzame havenfaciliteiten. De Waddenvloot bestaat uit een diversiteit aan scheepstypen. Er worden verschillende pilotprojecten ontwikkeld om deze diverse typen schepen te verduurzamen. De pilots betreffen niet alleen innovaties voor de scheepvaart, maar ook voor de havens waar productie en levering van groene energiedragers van belang is.

Projecten die momenteel in het programma zijn/worden gerealiseerd: 

Downloads

Management Samenvatting

Hier kunt u het gehele programma in PDF vorm downloaden

Downloaden