Green Shipping Waddenzee

Werelderfgoed als inspirator voor duurzame scheepvaart op de Waddenzee
Image

Het programma Green Shipping Waddenzee, gecoördineerd door FME, is een samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen én havens om de innovaties voor CO2-neutrale en fossielvrije scheepvaart en faciliteiten in de Waddenhavens te versnellen. Er wordt meer dan € 25,8 miljoen geïnvesteerd in tien deelprojecten, die in vier jaar gerealiseerd gaan worden. Hiervan is € 8 miljoen een subsidie van het Waddenfonds en de Waddenprovincies cofinancieren met ruim € 2,6 miljoen.

De havens, het bedrijfsleven en de rederijen willen met het programma Green Shipping Waddenzee streven naar een versnelde reductie van 60% van de uitstoot van CO2 voor de scheepvaart. Deze ambitie kan alleen gehaald worden als een groot deel van de waddenvloot fossielvrij gaat varen. Uit de projecten zal blijken of fossielvrije energiedragers als waterstof en bio methanol een rol gaan spelen bij het behalen van de ambities. De pilots betreffen niet alleen innovaties voor de scheepvaart, maar ook voor de havens waar productie en levering van de groene waterstof van belang is.

Projecten

Het programma Green Shipping Waddenzee omvat tien samenhangende, onderling afgestemde pilotprojecten verdeeld over de Waddenzeehavens. 
Vijf projecten zijn gestart bij aanvang van het programma in 2020:

De overige vijf projecten omvatten de ombouw van diverse soorten schepen om op waterstof te gaan varen. Het programma richt zich op het ontwikkelen en testen van innovatieve technologie voor emissie- en fossielvrij varende schepen voor de Waddenvloot. Hierbij gaat het om zowel nieuwbouw als ombouw. De Waddenvloot, exclusief de passagiers en goederen ferry’s, bestaat uit verschillende categorieën van scheepstypen, waarvoor een representatieve set van pilots is ontwikkeld.

Downloads

Management Samenvatting

Hier kunt u het gehele programma in PDF vorm downloaden

Downloaden