Groene waterstof in de haven
Den Helder:  Elektrolyser

De scheepvaart is jaarlijks verantwoordelijk voor 2,5 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot.
Partners
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Waterstofketen in Den Helder
Het project “Groene waterstof in de Haven van Den Helder” heeft als doel innovatieve maritieme waterstoftechnologie te valideren en te demonstreren. Het gebruik van groene waterstof in de maritieme sector en de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur in het Waddengebied wordt hiermee gestimuleerd.

De volledige keten bestaat uit realisatie van een lokaal zonnepark, een elektrolyser, een buisleiding van de elektrolyser naar een binnenhaven en een openbare waterstof tankvoorziening, de ontwikkeling van een waterstof-elektrisch aangedreven vaartuig en het gebruik van het vaartuig door een poule van maritieme dienstverleners en kennisinstellingen.

Elektrolyser
Het doel van dit specifieke onderdeel is het ontwikkelen, bouwen en exploiteren van een elektrolyser om zo kosteneffectief mogelijk groene waterstof voor maritieme toepassingen te produceren. Binnen de waterstofketen wordt de elektrolyser als middel meervoudig ingezet. Dit heeft als doel het optimaliseren van de waterstofketen, het minimaliseren van de kosten van groene waterstof én het maximaliseren van de reductie van emissies. Daarvoor is integratie van de elektrolyser in het energielandschap nodig en dat draagt bij aan een oplossing voor de congestie op het electriciteitsnetwerk. Voor de productie van groene waterstof wordt een elektrolyser derhalve nabij onderstation Anna Paulowna van Liander gerealiseerd.

Congestie en netbalans
Door de snelle groei van energie-opwek en de groeiende vraag naar transportcapaciteit zit het elektriciteitsnetwerk op steeds meer plaatsen aan zijn maximale capaciteit. Congestiemanagement is een methode om deze problematiek te voorkomen en om de prijs van H2 te verlagen waardoor verdere groei gerealiseerd kan worden. Door het variabele karakter van duurzame opwekkers (zon en wind) neemt de kans op onbalans (evenwicht tussen vraag en aanbod) in het elektriciteitsnetwerk toe. De elektrolyser kan een rol spelen door snel op- en af te schakelen en zodoende bij te dragen aan de balans in het elektriciteitsnetwerk. In oktober 2019 hebben netbeheerders Liander en Enexis en landelijk netbeheerder TenneT aangegeven dat congestie in vooral de noordelijke provincies reeds een dusdanig probleem is dat grote delen aangeduid worden als “no-go-areas” voor de ontwikkeling van duurzame productiecapaciteit.

Partners
Binnen dit project werken de volgende partners samen: Equans, New Energie Coalition, Port of Den Helder, Hogeschool InHolland, Damen Shipyards en FME. 

Downloads

Management Samenvatting

Uitgebreide informatie over groene waterstof in de Haven van Den Helder vindt u hier.

Downloaden