Hydrogen Cross Border Conference Next level: How to achieve business?

Waterstof zonder grenzen

De toekomst van de energievoorziening stond vorige week centraal op de Duits-Nederlandse Hydrogen Cross Border Conference in Aurich (D). Meer dan 200 vertegenwoordigers uit politiek, bedrijfsleven en wetenschap kwamen bij elkaar op de vierde Hydrogen Cross Border Conference (HCBC) om te discussiëren over de toekomst van de waterstofeconomie in Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland, en verder.

Over landsgrenzen, taalbarrières en culturele verschillen heen waren de vertegenwoordigers van beide landen het vooral over één ding eens: hernieuwbare waterstof is en blijft de sleutel tot de energietransitie en is essentieel om de gemeenschappelijke klimaatdoelstellingen te halen. “Klimaatverandering stopt niet bij de landsgrenzen en dat geldt ook voor het onderwerp waterstof,” zei Olaf Meinen, Landrat van de Landkreis Aurich, toen hij de Duitse en Nederlandse gasten verwelkomde.

Hoe kan een goed functionerende, regionale waterstofwaardeketen eruitzien? Wat zijn de voordelen voor de burgers? En met het oog op het tekort van 60 miljard euro in het Duitse klimaatfonds eind vorig jaar, vroegen veel mensen zich af: welke randvoorwaarden kunnen en moeten wetgevers scheppen om de waterstofeconomie vooruit te stuwen? En: welke vooruitzichten zijn er met behulp van onderzoek en ontwikkeling en digitale oplossingen om het gebruik van waterstof economischer en dus concurrerender met andere energiebronnen te maken? Deze en andere vragen werden deze dag besproken aan de hand van gespecialiseerde presentaties en discussierondes met Duitse en Nederlandse vertegenwoordigers.

“Klimaatverandering stopt niet bij een landsgrens en dat zou ook voor het thema Waterstof moeten gelden.”- Olaf Meinen, Landrat van de Landkreis Aurich

Christian Meyer, minister van Milieu, Klimaatbescherming en Energie van Nedersaksen, beschreef waterstof als een “waardevolle en zeer gewilde” energiebron. Hij benadrukte daarbij dat het economische vooruitgang zou brengen voor degenen die in een vroeg stadium op dit gebied investeren. Volgens de minister is de Duitse regering zich bewust van het belang van waterstof en daarom blijft het investeren in netwerkuitbreiding en innovatie, zelfs met de huidige krappe begrotingssituatie. De minister beloofde dat gedane toezeggingen zouden worden nagekomen. Een toezegging die door de deelnemers met applaus werd begroet. Want ook hier was men het erover eens dat het zonder de nodige impulsen van politici en passende regelgeving niet zou lukken.

Johan Hamster, gedeputeerde van de provincie Groningen, en zijn Drentse ambtgenoot Henk Jumelet waren samen met een groot aantal ondernemers en andere waterstofpartijen uit Nederland afgereisd naar de conferentie. “We willen dat de regio waar de energie vandaan komt er ook van profiteert en geloven dat waterstof een kans is voor onze burgers.” Een provincie die altijd de energie voor Nederland heeft geleverd, is nu de regio met de grootste energiearmoede, waar mensen hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Deze energiearmoede moet worden opgelost,” aldus Hamster. De kracht van verandering ligt in grensoverschrijdende samenwerking, voegde Jumelet toe. Dit werd ook benadrukt door Marieke Abbink-Pellenbarg van New Energy Coalition. “Samenwerking begint met elkaar ontmoeten. De conferentie van vandaag is een goede stap in die richting,” zei Abbink.

Vanuit Brussel was Jorgo Chatzimarkakis, CEO van de Hydrogen Europe Organisation, te gast. De Duits-Nederlandse grensregio zal in de toekomst het “machtscentrum van de Europese Unie zijn als het gaat om de waterstofeconomie”, zei Chatzimarkakis. Hernieuwbare waterstof schuift inmiddels naar een centrale positie in de energietransitie is nu naar het centrum van de energietransitie verschoven, maar tegelijkertijd benadrukte hij, dat dit niet kan worden bereikt als gas en fossiele brandstoffen gesubsidieerd blijven worden. ‚Hier moet opnieuw over worden nagedacht. Wie prioriteit geeft aan hernieuwbare energie, zoals de Europese Unie doet, moet ook waterstof tot prioriteit maken‘, zei Chatzimarkakis.

De praktische vragen en problemen die zich voordoen bij de implementatie van de waterstofeconomie kwamen later op de dag uitgebreid aan bod in de sessies over kosten en financiering, technologie en digitalisering.

Dag twee van de conferentie omvatte een excursie naar Groningen het noorden van Nederland met een bezoek aan Holthausen Energy Points (fabrikant van tanksystemen), het EnTranCE expertisecentrum voor energie, het DNV technologiecentrum en een bezichtiging van de “zero emission coach boat”.

Over de HCBC 2024

De Hydrogen Cross Border Conference is een jaarlijkse conferentie over ontwikkelingen in de waterstofeconomie aan beide zijden van de Duits-Nederlandse grens. De HCBC 2024 werd georganiseerd door onder andere het Initiatief H2-Ostfriesland, de H2-Regio Emsland, MARIKO GmbH, FME, OLEC e.V. en New Energy Coalition. De financiering werd verzorgd door de organiserende partners en de deelstaat Nedersaksen, de economische ontwikkelingsmaatschappij van het district Aurich en de provincie Groningen, het project Green Shipping Waddenzee en EWE.