Evenement brengt gehele waterstofketen bij elkaar in Den Helder

Den Helder, 26 januari 2023.

Op 26 januari kwamen meer dan 100 gebruikers van de haven in Den Helder, ondernemers & beleidsmakers, bij elkaar om kennis te maken met de waterstofproeftuin Zephyros. De dag werd georganiseerd door Green Shipping Waddenzee en de Port of Den Helder bij het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM), om de gasten te informeren over de mogelijkheden én de uitdagingen van waterstof (H2) in de maritieme omgeving. Deze locatie was niet zomaar gekozen, want het KIM vormt een belangrijke wetenschappelijke kennisinstelling op het gebied van onder meer scheepsvoortstuwing. De bezoekers werden ‘aangemeerd’ bij de ontvangstlocatie per waterstof-aangedreven vaartuig: de H2 C-boot (H2 Marine Solutions) en de Watertaxi Rotterdam (SWIM-consortium) verzorgden de overtocht.

Op dit moment is er nog geen groene waterstof-infrastructuur in de Waddenzeehavens. De waterstofproeftuin stimuleert de ontwikkeling van een waterstofinfrastructuur en het gebruik van groene waterstof in de maritieme sector. Dit is een uniek project in Nederland. Bij een uniek project, hoort een uniek evenement waarbij alle onderdelen van de waterstofketen bij elkaar werden gebracht.

FME, penvoerder voor Programma Green Shipping Waddenzee vindt het van groot belang om evenementen zoals deze voor de hele waterstofketen te organiseren. “Want door de hele keten bij elkaar te brengen kunnen wij ook een keten-integrale oplossing faciliteren, zowel de overheid, de maakindustrie, als de belanghebbende partijen en exploitanten zijn hiervoor nodig om dit in beweging te brengen. Dat hebben wij met dit evenement gerealiseerd. “Aldus Jord Drontmann, projectleider Green Shipping Waddenzee.

Tijdens dit evenement bleef het niet alleen bij praten, maar werden er ook concrete stappen gezet naar een groene waterstof-infrastructuur in de Waddenzeehavens. “Alle partijen staan scherp om dit nu echt te bewerkstelligen. Ik heb vandaag zien gebeuren dat wij met elkaar uitsparaken dat varen op waterstof er echt gaat komen.” Aldus Kees Turnhout van de Port of Den Helder.   

Gewapend met de opgedane kennis kunnen de gasten op basis van eigen ervaringen en proefnemingen een onderbouwde keuze maken om deze transitie naar waterstof onderdeel te laten zijn van hun toekomstige bedrijfsvoering.

Waterstofproeftuin Den Helder als onderdeel van Zephyros
In de Port of Den Helder is de afgelopen tijd een proeftuin gestart, waar getest en ervaren kan worden wat varen op waterstof betekent. In de waterstofproeftuin kunnen potentiële gebruikers van waterstof en andere stakeholders uit de keten, kennis maken met de mogelijkheden en uitdagingen die het varen op waterstof met zich mee brengt. Op deze manier kunnen zij, op basis van eigen ervaringen en proefnemingen een onderbouwde keuze maken om deze transitie naar waterstof onderdeel te laten zijn van hun toekomstige bedrijfsvoering. Port of Den Helder ziet het als een belangrijke taak om in de haven innovaties op het gebied van duurzaamheid en de Energietransitie te stimuleren.