Ontwikkeling Maritieme Methanolsystemen

Heeg 

In het Waddengebied speelt professionele en recreatieve scheepsvaart een grote rol. Het is vitaal voor de groei van het gebied, maar heeft een grote impact op het milieu.
Partners
Image
Image
Image
Image
Image

Groene methanol als energiedrager
In het Waddengebied speelt professionele en recreatieve scheepsvaart een grote rol. Het is vitaal voor de economische groei van het gebied, maar heeft een grote impact op het milieu. Binnen de sector wordt daarom gekeken naar de transitie naar duurzame energiebronnen. De basis is elektrificering van de scheepvaart en gebruik van accu systemen en mogelijk aanvullend gebruikmakend van brandstofcellen om de actieradius te vergroten. Brandstofcellen hebben waterstof of methanol nodig om elektrische energie te kunnen opwekken.

De uitdagingen op het gebied van opslag en gebruik van waterstof zijn op dit moment groot. Groene methanol als energiedrager wordt gezien als een kansrijk alternatief voor waterstof. Methanol is eenvoudiger op te slaan en heeft een goede energiedichtheid, is ruim beschikbaar en goed te produceren, en is qua prijs competitief met diesel.  

Ontwikkeling Direct Methanol Fuel Cell 
Op dit moment is de technologie die toepassing van biomethanol als maritieme energiebron mogelijk maakt beperkt voor handen. In dit project zal worden gewerkt aan de ontwikkeling en het kleinschalig testen van Direct Methanol Fuel Cell technologie voor maritieme applicaties. De Groene methanol wordt direct gebruikt, zonder tussen stappen, door de brandstofcel. Door middel van een redoxreactie wordt energie opgewekt, met minimale uitstoot van niet fossiele CO2 en zonder milieu-emissies. 
 
Binnen de projectperiode worden twee typen energiesystemen gebaseerd op de DMFC onderzocht en ontwikkeld. Het eerste systeem betreft een methanol brandstofcel, die dieselgeneratoren en loodbatterijen vervangt om aan boord een betrouwbaar stroomnet en warmtevoorziening te verzorgen.  

Het tweede systeem betreft de ontwikkeling van technologie voor DMFC-energie voor de range extension van elektrische aandrijving van schepen. Als testplatform voor de DMFC-aandrijflijn wordt gekozen motorjachten van 8m en 12m.  

Partners
Het project wordt uitgevoerd door Electric Ship Facilities in samenwerking met de volgende partners: Bureau Scheepvaart Certificering, Conoship International en Stokkel Engineering en FME.

Downloads

Management Samenvatting

Uitgebreide informatie over de Ontwikkeling van Maritieme Methanolsystemen vindt u hier.

Downloaden