Waterstof voor Walstroom   - Harlingen, Den Helder & Groningen Sea Ports

Havens hebben doelstellingen om de uitstoot van CO2, lokale emissies en geluidsoverlast te verminderen.
Image
Partners
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Havens
Als schepen in de haven liggen wordt de gegenereerde energie aan boord niet gebruikt voor voortstuwing van het schip, maar voor het leveren van stroom voor de boordsystemen, hotelfunctie of functionele systemen, zoals koeling. Dit is echter een belangrijke bron van emissies en geluid. De Waddenzeehavens hebben doelstellingen om de uitstoot van CO2, lokale emissies en geluidsoverlast te verminderen.
Het aanleggen van walstroomvoorzieningen is de meest gebruikelijke oplossing voor het terugbrengen van deze havengebonden scheepsemissies, maar deze aanleg is zeer kostbaar – zeker bij hogere gevraagde vermogens en lange kabeltrajecten. Daarom gaan de partners op zoek naar een mobiele en flexibele zero-emission oplossing voor het leveren van walstroom.

Mobiele brandstof aggregaat
Het doel van het project Waterstof voor Walstroom is het ontwerpen, testen en realiseren van een mobiele brandstofcel-aggregaat die bij Groningen Seaports, Port of Den Helder en Port of Harlingen ingezet wordt om aangemeerde schepen te voorzien van walstroom.
De projectpartners willen in de eerste fase van het project kennis verzamelen met behulp van een flexibele H2-proefopstelling voor hoogvermogenswalstroom, waarna in de tweede fase – op basis van de verzamelde kennis – een prototype voor het beoogde mobiele H2-walstroomaggregaat zal worden ontwikkeld en getest.

Partners
Binnen dit project werken Eekels, Nedstack en Breedenoord samen met de havens Port of Den Helder, Groningen Seaports en Port of Harlingen.

Image

Downloads

Management samenvatting

Uitgebreide informatie over waterstof voor walstroom vindt u hier

Downloaden

Nieuws