Groene waterstof in de haven
Den Helder:  H2 Service Schip

De scheepvaart is jaarlijks verantwoordelijk voor 2,5 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot.
Partners
Image
Image
Image
Image
Image

Waterstofketen in Den Helder
Het project “Groene waterstof in de Haven van Den Helder” heeft als doel innovatieve maritieme waterstoftechnologie te valideren en te demonstreren. Het gebruik van groene waterstof in de maritieme sector en de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur in het Waddengebied wordt hiermee gestimuleerd.

De volledige keten bestaat uit realisatie van een lokaal zonnepark, een elektrolyser, een buisleiding van de elektrolyser naar een binnenhaven en een openbare waterstof tankvoorziening, de ontwikkeling van een waterstof-elektrisch aangedreven vaartuig en het gebruik van het vaartuig door een poule van maritieme dienstverleners en kennisinstellingen.

H2 Serviceschip
Volledig door groene waterstof aangedreven serviceschepen zijn niet beschikbaar op de markt. Met de ontwikkeling en ombouw van het schip voegt het consortium een volledig waterstofschip toe aan de markt. Het beoogde type schip is een serviceschip dat momenteel, met conventionele brandstof, reeds door diverse partijen op en rond de Waddenzee wordt ingezet.

Dit project omvat de ontwikkeling en ombouw van een door waterstof aangedreven serviceschip. Een poule van eindgebruikers zal het waterstof serviceschip onder reële praktijkomstandigheden inzetten voor werkzaamheden die normaliter door fossiel aangedreven schepen worden uitgevoerd. Hiermee wordt kennis en ervaring opgebouwd betreffende het gebruik van waterstof als maritieme brandstof. Deze kennis wordt gedeeld met kennisinstellingen en derden. Door demonstratie en validatie van groene waterstof als maritieme brandstof krijgt de toepassing ervan op en rond de Waddenzee een flinke stimulans.

Partners
Binnen dit project werken de volgende partners samen: ENGIE, New Energie Coalition, Port of Den Helder en Hogeschool InHolland.

Downloads

Management samenvatting

Uitgebreide informatie over groene waterstof in de Haven van Den Helder vindt u hier.

Downloaden

Nieuws