H2 ombouw Ecolution - Lauwersoog

“We moeten het anders doen.”

Wubbo Ockels” (1946- 2014) Eerste Nederlandse ruimtevaarder en initiatiefnemer Ecolution

Partners
Image
Image

Vlaggenschip project

Het project de Ecolution wordt gezien als het vlaggenschip van Programma Green Shipping Waddenzee. Vanwege zijn pioniersrol bij de overgang naar waterstof als brandstof. Dit project bestond uit verschillende fasen, waaronder testopstellingen, ombouw en proefvaarten, en heeft aanzienlijk bijgedragen aan de kennisvergaring op dit gebied.

De ombouw van het schip verliep succesvol. Twee dieselmotoren en aanverwante componenten zijn verwijderd, en de machinekamer en achterpiek zijn aangepast om waterstofcomponenten te kunnen plaatsen. Alle geleverde componenten zijn geïnstalleerd en getest, gevolgd door een inbedrijfstelling. Dit gehele proces vond plaats tussen april 2020 en april 2021. Op 24 maart 2021 werd het schip officieel te water gelaten.

Hoewel de overgang naar fossielvrij varen in het Waddengebied nog in de beginfase verkeert, heeft de ombouw van de H2 Ecolution een noodzakelijke en cruciale stap gezet in deze richting.

Bovenkant formulier

Ombouw en inbouw waterstofinstallatie 

Na het verwijderen van de twee dieselmotoren en gerelateerde componenten zijn de voormalige ruimtes volledig gereinigd, omdat deze bij het gebruik van H2 schoon zullen blijven. Vanaf september 2020 is gestart met het gefaseerd inbouwen van nieuwe installaties. Deze omvatten onder andere twee elektromotoren met aangehechte vertragingskasten in de motorruimtes, twee brandstofcellen met luchtbehandelingskasten en koeling in de achterbun, besturingskasten, omvormers en alle benodigde aansluitingen.

Bovendien zijn er twee nieuwe schroeven op het schip gemonteerd die geschikt zijn voor het (elektrische) vermogen en in staat zijn elektriciteit op te wekken tijdens het zeilen. Bovendeks zijn vier waterstoftanks geïnstalleerd, inclusief de benodigde tankfaciliteiten en leidingen voor de toevoer van waterstof naar de brandstofcellen. Tot slot is er stuurinrichtings- en controleapparatuur geïnstalleerd bij het stuurwiel.

Partners

Naast Vereniging FME is Stichting WadDuurzaam leading partner in dit project. De Stichting wil laten zien dat de gebruikers van de Waddenzee zich bewustzijn van de kwetsbaarheid ervan en is daarom op zoek naar innovatieve ideeën om hun werkterrein op een duurzame manier te laten voortbestaan. Het bestuur bestaat uit ondernemers uit de regio; NG Shipyards, Hendrikson en PdHbeheer. Rabobank Groningen, Gasunie en provincie Groningen dragen financieel bij aan de Stichting.

 

Downloads

Management Samenvatting

Uitgebreide informatie over de Ecolution vindt u hier.

Downloaden