Green Shipping Waddenzee voor het voetlicht op de Digitale Toogdag

De digitale Toogdag, georganiseerd door het Omgevingsberaad Waddengebied en het Waddenfonds, bestond uit een gevarieerd en boeiend programma met onder andere een webinar over de Investeringsagenda voor het Waddengebied van het Waddenfonds en Investeringskader Waddengebied. Bijna 300 belangstellenden hebben het online-congres thuis of vanaf de werkplek gevolgd.

In de talkshow ‘Samen investeren in de toekomst’ een vooruitblik op het waddenbeleid voor de komende decennia. Met als hoofdgasten de ministers Cora van Nieuwenhuizen (I en W) en Carola Schouten (LNV). Meer dan vijftig partijen uit het Waddengebied ondertekenden samen met de ministers de Gebiedsagenda voor het Waddengebied 2050. Verder aandacht voor de investeringsagenda met het Waddenfondsen de nieuwe governance voor het Waddengebied. 

In het webinar over de investeringsagenda voor het Waddengebied werd teruggeblikt op de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan in ecologie en economie in de Waddenregio, waaronder het Programma Green Shipping Waddenzee. Ook werd een beeld geschetst hoe deze agenda voor de komende jaren verder vorm moet krijgen.    


Alle opnames van de Toogdag zijn hier [https://waddenfonds.nl/waddenfondstv/] te vinden.