Barrières en stimulansen voor energietransitie in de scheepvaart

Met het onderzoek “De waarde van Launching customers in de maritieme energie transitie” laat Louis Stolper in een wetenschappelijk visie zien hoe belangrijk het is om met pilot projecten de kip-ei problematiek te tackelen in de energietransitie. Stolper heeft aan de projectleiders van de lopende projecten uiteengezet wat barrières en stimulansfactoren zijn voor de energietransitie in de scheepvaart.

Transitie barrières
Om te weten hoe je de transitie kan versnellen moet je eerst weten waarom die überhaupt zo moeilijk op gang komt. Zo leidt klimaatneutraal varen op het moment tot een flinke verhoging in kosten. Voor commerciële partijen met sterke concurrentie en klanten, die alleen geïnteresseerd zijn in de laagste prijs, is deze kostenverhoging niet mogelijk. Ook is er nog grote onzekerheid over de prestatie, prijs en beschikbaarheid van klimaatneutrale alternatieven en zit de huidige regelgeving in de weg. De keten is nog niet afgestemd op klimaat neutraal varen, waardoor er nu een intensieve samenwerking tussen veel partijen nodig is. Bovendien is het moeilijk experimenteren met schepen, want ze zijn duur, hebben een lange levensduur en moeten betrouwbaar en veilig zijn om aan hun functie eisen te voldoen. Terwijl praktijkervaring juist erg op prijs wordt gesteld in de sector; alleen daarmee kunnen klimaatneutrale alternatieven zich bewijzen.

Versnellen energietransitie
Door deze barrières is er nog nauwelijks een markt voor klimaatneutraal varen en is de markt moeilijk te betreden. Daarom wachten veel partijen nu, maar dat gaat de belemmeringen niet wegnemen. Er zijn leidende partijen nodig die het klimaatneutraal varen verder gaan verspreiden en ontwikkelen, launching customers. Deze kunnen een vraag creëren naar klimaatneutrale- technologie, energiedragers en regelgeving en deze door ontwikkelen. Dit zal ervoor zorgen dat de kosten, onzekerheden en benodigde aanpassingen voor andere partijen minder groot worden. Daarmee verkleinen ze transitie barrières voor iedereen, waardoor de transitie versnelt. Maar hoe krijgen we die lauching customers?

Launching customers
De transitie kan beginnen met pilot projecten waarbij klimaatneutrale alternatieven in de praktijk worden getest. Zo’n project vereist nauwe samenwerking tussen de verschillende partijen in de maritieme keten om door alle barrières heen te komen. Daarnaast is er financiering nodig voor de additionele kosten van klimaat neutraal varen. Daarom zijn consortiums met toegang tot financiering en ruimte om te experimenteren essentieel. Deze kunnen launching customers voortbrengen waarmee de energie transitie echt op gang komt!

Klik hier voor de website van de TU Delft voor het volledige onderzoek van Louis Stolper.